0

Bestsellery

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin w sposób wyłączny i wyczerpujący określa kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.ciarkodesign.pl dostępnego pod adresem http://sklep.ciarkodesign.pl
2. Operatorem i właścicielem sklepu www.sklep.ciarkodesign.pl jest CIARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka Komandytowa, ul. Okulickiego 10, 38-500 Sanok, NIP 685-221-01-22, REGON 180188544, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000270404, kapitał zakładowy 42 211 500 zł, tel. 13 46 53 508, fax 13 46 53 509; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Definicje
1. Sprzedający (Sprzedawca) – podmiot, o którym mowa w rozdziale I ust. 2 Regulaminu;
2. Nabywca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu;.
3. Strony umowy sprzedaży – Sprzedający i Nabywca,
4. Użytkownik – Nabywca oraz inne podmioty korzystające z serwisu internetowego Sklepu;
5. Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.ciarkodesign.pl
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin,
7. Konto Użytkownika – miejsce umożliwiające Użytkownikom m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

III. Wymagania techniczne
1. W celu korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę na podstawie Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0, Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) aktywny adres e-mail.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.sklep.ciarkodesign.pl/polityka-prywatnosci

 

IV. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
2. Nabywca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, np. zapamiętania danych adresowych.
3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: pełnej nazwy, Użytkownika, aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i aktualność danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz w toku składania zamówienia.
4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
6. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować Konto Użytkownika.
7. Sprzedający może zlikwidować Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
8. Sprzedający może również zlikwidować Konto Użytkownika, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b) działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
e) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7 pkt g należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
10. Likwidacja Konta Użytkownika przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w rozdz. I. ust. 2 Regulaminu. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Jeżeli likwidacja Konta Użytkownika nastąpiła ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
11. Likwidacja Konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

V. Oferta sklepu
1. Oferta Sklepu ważna jest na terenie całej Polski.
2. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
3. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu w chwili składania zamówienia.
4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.
5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile w opisie produktu nie wskazano inaczej (np. produkty z wyprzedaży).
6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne na magazynie.
7. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty handlowej rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Nabywcę (patrz rozdz. VI. Składanie zamówienia) oraz jego potwierdzenie (rozdz. VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień).
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wizualizacja produktów umieszczona na stronie internetowej może różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru i zależy między innymi od ustawień komputera Użytkownika.

 

VI. Składanie zamówienia
1. Zamówienie może złożyć Użytkownik. Składanie zamówień w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się lub formularza zakupu bez rejestracji
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.

 

VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień
1. Każde zamówienie złożone w Sklepie jest potwierdzane e-mailem informującym o statusie zamówienia w ciągu 72 godzin roboczych. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą zostaje zawarta w chwili otrzymania od Nabywcy odpowiedzi zwrotnej poprzez e-mail.
2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Średni czas dostawy jest podany na karcie produktu – jest to czas liczony od daty złożenia zamówienia. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie to zamówienie jest realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (lub po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, jeżeli została wybrana forma płatności przelew-przedpłata), jeśli czas dostawy wynosi 5-14 dni oznacza to, że produkt jest w procesie produkcji.
4. Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia. W przypadku zmiany terminu realizacji Nabywca podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu czy też rezygnuje z zakupu za zwrotem wpłaconej kwoty.
5. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
6. W momencie wysyłki towaru, Nabywca otrzymuje od Sklepu potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
7. Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna oraz dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT.

 

VIII. Korygowanie i odstąpienie od umowy
1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, Sklep może dokonać zmian/korekty w złożonym zamówieniu o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wydany kurierowi.
2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z pracownikami Sprzedającego, którzy udzielą wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia. Status zamówienia można również sprawdzić logując się do Sklepu.
3. Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
4. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne, jeśli Nabywca wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

IX. Sposób płatności
Płatność za nabyte towary następować będzie:
a) gotówką przy odbiorze;
b) przelewem przed dostawą towaru, na podstawie wiadomości e-mail wysyłanej przez Sprzedawcę do Nabywcy. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu, fakturze Pro Forma lub na konto wymienione w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
Sprzedawca rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie w polu Tytułem należy podać numer zamówienia.

 

X. Gwarancja i reklamacje
1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać Protokół Reklamacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. W przypadku otrzymania wadliwych towarów Sprzedawca zapewnia ich wymianę na towary nieuszkodzone, pod warunkiem zgłoszenia wad Sprzedającemu. W terminie 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji. Czas realizacji reklamacji może wynieść około 30 dni w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedający.
3. W przypadku reklamacji towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, należy zgłosić ten fakt pracownikom Działu reklamacji i zwrotów Sprzedawcy.
4. W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, należy ją odesłać do siedziby firmy Sprzedawcy. Karta zostanie uzupełniona i niezwłocznie odesłana do Nabywcy.
5. Do Protokołu Reklamacji należy załączyć:
– kopię potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem
– kopię faktury VAT.
6. W przypadku decyzji Sprzedawcy o obniżeniu lub zwrocie ceny, Nabywca powinien podać pełną nazwę, adres i numer rachunku bankowego. Dokumenty należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.
7. Sprzedawca dołoży starań, by zwrot ceny nastąpił w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji na konto bankowe wskazane przez Nabywcę.

 

XI. Ochrona danych osobowych
1. Zakładając Konto Użytkownika oraz dokonując zakupów za pośrednictwem Sklepu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sprzedawcę dla celów związanych z realizacją transakcji zawieranych za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. W celu realizacji transakcji Sprzedawca będzie przetwarzać następujące dane
osobowe Uczestników:
a) imię i nazwisko
b) adres mailowy
c) numer telefonu
d) dane do faktury
e) dane adresowe
f) historia zamówień
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Sprzedawcy w związku z realizacją umowy sprzedaży.
4. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników oraz Nabywców jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

XII. Promocje
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w szczególności przyjmujących postać kodów rabatowych. Przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych nie będzie miało wpływu na umowy już zawarte, a jeszcze niewykonane, a także na zamówienia uczestniczące już w promocji.
2. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odwołania promocji.
3. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy poprzez zwrócenie całości zakupionego towaru, wartość rabatu przydzielonego na podstawie kodu rabatowego będzie potrącona od kwoty zwracanej Nabywcy z tytułu odstąpienia od umowy.
4. Regulaminy poszczególnych promocji zamieszczane będą na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

XIII. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się z Regulaminem.
2. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi (zgodnie z art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 904). Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,
– wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,
– wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,
– przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
– realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
4. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 3 nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Nabywców. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.
5. Sklep nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania.
6. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy produktów użyte na stronach sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
7. Ewentualne niedogodności związane z realizacją transakcji w Sklepie rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
8. Sprzedawca nie wyklucza czasowej niedostępności Sklepu spowodowanej w szczególności koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych, konserwacji lub wymiany sprzętu oraz rozbudową Sklepu.
9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie Sklepu spowodowanie siłą wyższą, zakłóceniami technicznymi, nieuprawnioną ingerencją osób trzecich, niekompatybilnością witryny Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika i innymi niezawinionymi przez Sprzedawcę okolicznościami.
10. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Nabywców poprzez wiadomość e-mail. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
11. Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 223, poz. 1464 art. 25) Sprzedający ma obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (okap kuchenny). Nabywca jest zobowiązany dostarczyć zużyty sprzęt na własny koszt.
12. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 


wysylka

3d


facebook

youtube

pinterest

 

kontakt